Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Biele Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Biele Karpaty

Miesto v Biele Karpaty

V Biele Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Biele Karpaty:, 1 z 17

Osada u Dorotkov, Zemianske Lieskové, Pod hájom, Dolné nižovsie, Žmovisko, Dolné Chríby, Lažteky, Vrch Kopanice, Komárno, Klčovanky do Baráckeho jarku, Karaska, Vyše dediny, Stráničky, Horenice, Na Chrástky, Hamala, Luliakovci, Krátke, Drdakovský, Polônka, Sieklik, Holcové, Šrajbrové, Drdákovci, Ondríčkovci, Ondričkov, Predlužie, Od rieky, Kopánky, Biele Hliny, Nad dubom, Kolonky, Černáček, Záhumnie, Kopce, Zástepie, Príhlavie, Sedlište, Kráčina, Háj, Pod Šípek, Na medzi, Horenice, Dolina, Kopišovci, Otoček, Uhložie, Dráhy, Dolné Záhumnie, Na chodníku, Martišovci, Močiarnice, Na kopaniciach, Zamurie, Malejov, Mešťáci, U Hankov, Blatná, Stehlíkovci, Kolesová

Miesto, Biele Karpaty:, 2 z 17

Vŕšok, Prieloh, Podkeblie, Repáci, Za Váhom, Matikovec, Slatina, Medziplotie, Chupáčová kopanica, Dúbravy, Diaková, Plevovci, Bobovec, Pod Keblie, Lenisko, Pod Keblie, Medzihorie, Čičáci, Pod Čerčazou, Diačka, Kúty, Za mlynie, Nad hôrkou, Medziriečie, Zelnice, Horný Koniec, Maríkovec, Horné štrky, Srnie, Galkovci, Tučkovci, Nivka, Za majerom, Hornáčkovci, Hloboč, Amfiteáter Ilonka, Jubilejný les, Zásečie, Formanec, Predná Lazúra, Dolný koniec, Zelnica, Pod Okočovcom, Miškovci, Záhumnie pod Lazmi, Za Kulhánkom, Lazce, Dohňance, Nad mlyn, Hujovec, Cingeľovec, U Leškov, Laziská nad cintorínom, Pod kostolom, Marmanovci, Košútovec, Do vrát, Lazy pri Dolnej stráni, Hrnčiarova, U Klačkov

Miesto, Biele Karpaty:, 3 z 17

Za studňov pri majeri, U Pagáčov, Mihalové kúty, Námestie Gen. Jurecha, Gurínovce, Valenčíkovci, Vrzavka, U Haruštiakov, Močkovce, Lazište, Rubaninskovci, U Ličkov, Pri Tehelni, Lazy, Ježovci, U Koníkov, Hrady a Lazište, Políky, Močiare, Kút, Behrovce, Solisko, Hlohovce, Rúbanisko, Kacici, Jezovci, Miscovci, Podnadhumnie, Bednari, Pri kríži, Cuckraj, Za breh, Rieky, Dlhé diely, Súš, Dolný Koniec, Vrchovina, Kopec, Pri mlyne, Pred háj, V ohrádke, Zbojište, Rogoňovská, Priečne, Lysina, Žlaby, Janov laz, Bošáčka, Nivky pod vinohradmi, Lipiny, Zbehová, Tlstá hora, Za Lovichovcom, Horné kamienky, Dlhá, Mizovky, Nižovce, Hlobina, Jarolinka, Pod Jarolinkou

Miesto, Biele Karpaty:, 4 z 17

Bocháčová, Hrčnov, Rúbanice, Na dúbravách, Cerovina, Niva, Landrovec, Nové hory a lieštiny, Na jamách, Lojková, Diely za humnami k vinohradom, Dolné kopanice, Oskorušské predné diely, Hradište, Haršovka, Skalica, Hrčov, Háje, Za Daričkou, Medzi potokmi, Diely oskorušské a roľa Lúky, Pol hona, Škrináriky, Pod kamienky, Pod Lysicou, Melčekovice, Lovichovec, Lúky zbytky, Belánová, Chvatávka, Pod Kolkovým, Rudiny, Rešetárovec, Martáková skala, Donkové-Klukovaté, Nad tehelňou, Sedlište, Kamenec a za Kamencom, Pod Jurákom, Úvesy a Kališča, Pod hrádkami, Chrasť, Hrabiny, Pred Kamencom, Na kopcoch, Nad humnami, Lúky šášovské, Pod Budišovou, Hlubočie, Boky, Červené, Nad stokom, Strážište, Kraj hája, Biedová, Kráčiny a Červenky, Drinov, Pod Miklovkou, Hlboké a pod Stražišťom, Oskorušský les

Miesto, Biele Karpaty:, 5 z 17

Pod kopcom, Na Dolinách, Diely za dedinou, Proti Stráňam, Nad Jurákom - Záružie, Dolinky, Na Háji, Pod Belánovou, Priedolie a Stráne, Rudinský háj, Dúbravy, Bánovček, Háje nad šášovské, Lagiň za Hájom, Sýkorová hať, Lojkové, Stankové, Pavlikovec, Na Babinom, Nádavky, Ďuriakove, Bučina, Mariašová, Bradlo, Jurákovce, Okrúhla, Pod Pastercom, Vyšovsie, Bazíanka, Pažitné, Na Baráku, Dráhy, Uhlisko, Pasterec, Rúbane, Malé Lieskové, Chodníky, Široký diel, Sombové, V Krúze, Hliník, Na hrobli, Spálovice, Mažiarová, Pod Vráblovkou nad Salašom, Gáliková, Na Dlhej, Pod Slačou, Chrenovisko, Kanada, Močiarnice, Kúty, Za Kamencom na Zaroslej, Skalka, Nad hradskou, Jarcová, Kopanica, Pod palenicou, Strieborná, Vypálené

Miesto, Biele Karpaty:, 6 z 17

Prístačove, Kolárová, Pod Brezovou, Solniská, Na lazy, Pod Jarošovou, Kršlisko, Rozsypanice, Sípkové, Dolina, Jamy, Rázove, Za Sípkovým, Kržel, Podevratie, Pálenice, Dubičie, Jamy, Brehy, Vrchy, Za Suchým, Podskalie, Krížkovec, Nad jamou, Kalamenky, Lazy, Máníová hora, Babky, Záhrady, Diel, Lysá, Pod chmelincom, Volnovská, Pieskovište, Nad Tuchnicou, Ostrý vrch, Pod Dubovou, Dráhy, Za Tomaštie, Chalupiská, Vrášky, Nad potokmi, Nad Okrúhlou, Viechy, Ubočie, Zabrezie, Hlavienky a Dlhé nivy, Blážová, Jama, Stará, Za Lazy, Chmelinec, Nožnice, Tuchnica, Horné medzihorie, Pod záhrady, Vranová, Dolukončie, Kozinovský, Skala

Miesto, Biele Karpaty:, 7 z 17

Polieščie, Jarošová, Kozinové, Pod Starou, Polonka, Niva, Hanáková, Háj, Za zámkom, Do Martinovca, Horný vŕšok, Drienovka, Vršky, Gábikovec, Pod Lysou, Zápolanie, Šimarovec, Pod Suchou, Dolný vŕšok, Prípor nad Kolárovou, Nad zbojníckych, Packovka, Poľana, Nad Hynkály, Schreibrové, Grúnik, Mičovec- Minárovec, Javorové - Kršel, Nad Hynkalovcami, Podhorčie, Na dubovom, Na Poprade, Pod Kopánkami, Volavce, Horné lány, Polík, Zájelšie a Lysiny, Močiare, Marinkovec, Kardoška, Jakušové, Krátke, Citárovská, Pod bukovým, Dolné záhumnie, Lazy, Zásadie, Prúdy, Bukovina, Slatiny, Chrapková, Háj, Sigoť, Hríb, Na Torových lúkach, Nad úvozom, Hore koncom, Priehlavie a Dlhé nivy, Lazček, Kopanice

Miesto, Biele Karpaty:, 8 z 17

Pod skalkou, Vrchy, Dlhý Hon, Černoška, Pod Kvolím, Galovec, Stankova dolina, Nivy, Kúty, Pastierská, Horný prúd, Na lazy, Medzi potôčky, Pod súvozie, Háje, Orlové, Zábreh, Dolné zaháje, Pod Súvozom, Tlačková, Slepá hora, Zubré pole, Hôrky, Za Ivanišovcami, Pod Kvolím, Starý potok, Dolné Morávky, Háj, Močiar, Nový prúd, Veľké Dráhy, Laz, Hliníky, Zámostie, Pod Stráňami, Predsigotie, Horevažie, Sanie, Niva, Veľký Hon, Dlhý prúd, Paseky, Horné Morávky, Havranová, Horopotočie, Bukovina, Chrástky, Záhumnie, Panské, Na nedvorci a Zápotočie, Zádedová, Pod Stráne, Na zámostie, Brezina, Lazy, Kopanice, Pod močidlami, Dehetník, Kozinec, Široké horekončie

Miesto, Biele Karpaty:, 9 z 17

Horné záhumnie, Zaslatinie, Javorové, Pod horou, Úboč, Prúdy, Drapy, Hlavy, Pavčov, Lieskov ker, Pri Urbánke, Polonská, Pod Hájom, Luh, Kamenná hôrka, Nad mlynom, Jezerce, Dedová, Pohájčie, Šupica, Hliníky, Podbačie, Kráľové, Podvážska, Kútik, Dielnice, Vargánky, Hôrka, Sihoť, Tlstá hora, Mosálovec, Hajnušová, Pod Skalu, Prieseky, Slivoňová, Podsedlie, Breznické, Červená, Dúbravka, Horný Vyšovec, Pri Kopišovom, Drapy, Nadpolie, Rajské, Skaly, Stará, Haškové, Strošov, Cenová, Na Lánoch, Nivka, Vršatské bradlá, Košová, Dolné Vršovce, Hlboké, Polome, Čičurinec, BRADLO, Habánske kopanice, Diely

Miesto, Biele Karpaty:, 10 z 17

Rizne, Makytie, Na kopaniciach proti háju, Na Lazoch, Šupica, Kozľacie, Hôrka, Divinec, Nad dedinou, Hlody, Dubový diel a Nadzemie, Močiare, Na Brodky, Bohunské a lipové pole, Trstence, Kondálové, Pod Brehy, Na doline, Kanúr, Pod hradiskom, Žihľavná, Kamenné, Dúbravy, Plánčie, Na Bartošech, Nad Tuchynicu, Dubičie, Čiapkové, Hrabová, Na potokoch, Polčicové, Brezovka, Šipka, Na Pupačke, Čupec, Podhradské, Slatiny, Na jamách, Okresinská, Na dieloch, Jasenová, Černatina, Za kontraskou, Pod Černatinou, Uhlište, Hančová, Nad izbyskom, Lány, Pod močiare, Kremienky, Role Podstodoly, Starý háj, Hrušovec, Paseky, Raplovec, Za Jamami, Zelenice nad jamou, Nad Nivy, Tlstá hora, Role pod Raplovcom nad cestou

Miesto, Biele Karpaty:, 11 z 17

Nad ovčiarňou, Horné Záhumnie, Prostredné červenice, Podcestie, Farská hora, Ohrada, Za Krasínom, Háj, Dolúčie, Role pod Raplovcom pod cestou, Podielie, Kopanica, Pod Súhradou, Niva, Na Lúčkach, Horeriečie, Kobulie, U Gabrhelov, Kamenné, Prašivec, Nadcestie, Horné diely, Martinovec, Pod Drieňovou, Predná a zadná dúbrava, Kamenný vŕšok, Jamy, Lúka, Za stodolou, Hrehorovské, Huboč, Pliešky, Malé hlboké, Organistova hora, Pleváčkovo, Brezová, Závlačie, Kobulinec, Pod vŕšky, Ruban, Lamačková, Dubník, Horné červenice, V hlbokom, Medzijarčie, Od Medného, Pod močiarmi, Pod krasínom, Biely vŕšok, Pod Vysokú, Doliny, Dolné červenice, Malý Latovec, Podjamie, Dlhá, Potoky, Komárové, Podlúčie, Dalčovce, Role Nadizby

Miesto, Biele Karpaty:, 12 z 17

Červená hôrka, Niestora, Ševova kopanica, Pod Hrabovkou, Stráne, Dolniacke hôrky, Lazy, Teplice, Nadlazie, Slače, Žľabina, Škalákovec, Vierovec, Vápenica, Kamenie, Diely, Potok, Palačovec, Holáčová, Čičáková kopanica, Hrubý Ďurakovec, Na krivinách, Lipy a Suché lieštie, Prostredný háj, Za skalou, Zadné Nivy, Podnáklie, Kotol, Červená cesta, Kopanica, Veľké závršie, Pod Piatrikovci, Valientovské, Breh, Paprudná, Nadhumnie, Kopanice, Oriešok, Stavy, Kebla za Bukovinou, Nivky, Urbanovec, Lipovec, Skalice, Výšky, Zadný Michalovec, Na lazy, Hrby, Za Kraskovom, Hony, Pred Niestorou, Drieňová, Inovec, Prostredný grúň, Dlhé diely, Prieloh, Pažírovec, Predné Nivy, Drozdovec, Za Kamienkou

Miesto, Biele Karpaty:, 13 z 17

Gašpárky, Kruhy, Kalužová, Kumasov vrch, Dolné Bôrie, Príhlavie, Pažiť u Bránky, Medzi stráne, Drienková, Pod Matejom, Starovská, Za Rúbanicou, Rieky, Malé Stráne, Zásadnie, Kopanica, Pod Stráne, Kamenčan, Somárová, Základnica, Laz, Hôrky, Chríby, Pod Dielcom, Dubník, Role Podizby, Za Bukovinou, Porubisko, Brezníky, Dúbravka, Tíšinka, Malý Ďurakovec, Suchá dolina, Babinec, Kopanica, U Bránky, Stráža, Hladovec, Čertové, Mestecká skala, Závršie, Pod mokrou skalou, Rovne, Stráne-Hĺboč, Údolie, Za Stánim, Sedlíšky, Vlčnovec, Chríb, Jama, Pod skalou, Šalenovec, Skalice, Za Hôrkou, Čičova dúbrava, Žilovské, Záhumienské, Haluzické kopanice, Záhôrčie, Lúčky

Miesto, Biele Karpaty:, 14 z 17

Dlhé Diely, Chrast, Vaníkova, Pod boky, Marmanove brehy, Pažiť, Pod Vrchy, Pod lipinou, Betišech-Stodôlky, Dúbrava, Kruhovica, Pod Bečkovým, Pod hájikom, Na Krivinách, Hrabníky, Pred Hlbokým, Dlhé hony, Kubišovec, Sedličná, Stanová, Za žrnoviskom, Šlahorová, Nad zlodejskou cestou, Kováčovec, Smrečie, Poddúbravie, Lázček, Slivník, Svorkovo, Záhorčie-Zbytky, Za skalou, Kraskov, Záhôrčie-Zbytky, Lužie, Lúčky-Hrbáčovec, Ostrá hora, Dolné záhumnie, Dolný laz, Štepnica, Šešové, Závratie, Budavce, Drappa, Za skalou, Predný Michalovec, Brezové, Hrabiny, Skala, Činácke, Razgovica, Žľaby, Staré hory, Baracký vrch, Potoky, Rajovské, Skalianovec, Domové lúky od boričia, Baloková, Frankovské, Mladý háj

Miesto, Biele Karpaty:, 15 z 17

Kražiny, Nad vlaským, Damachová, Krivina-Rokytie, Valaské, Dubičie, Vlkovec, Mukinské-Černákovec, Raková, Salašky, Potôčky, Malé závršie, Záhumnie, Domovné role do Kostolného járka, Roľa hrádky, Pod zábrehy, Brezová, Pastierske, Urbárska hora, Kopanice, Sviniarka, Jama, Okolo Chodúrovho lazu, Predná Bukovina, Nad Sedlišky, Kopánky, Košiare, Chmeľnica, Hrabovec, Starý háj, Zámkový vršok, Krželnice, Lány, Vŕšky, Nové dielce, Príhlavie, Jedlovce, Kostolnica, Richtárska, Tlstá hora, Medzi cestami, Okočovec, Záhrada, Pod močiare, Močiare, Záhumenice od hôr, Dlhé Lúky, Nivky, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Močiarňa, Podviažie, Štepnice, Zadné hony, Rezanec, Šemenica, Meravské, Sokolová, Ivovec, Slávnica, Záhrady na dráhach

Miesto, Biele Karpaty:, 16 z 17

Na prednej, Budové, Verešová, Jastrabie, Padelky za humnami od hôr, Príkra a Bukovina, Kút-Kurtovec, Sychrov, Ježech brehy, Podskalie, Na Starom háji, Holička, Lázky, Široké, Prielohy, Matejovská, Brehy, Dolina a Kňazové, Do strán, Lázok, Diel, Močiary, Pečená, Nivky nad novými dielcami, Podevratie, Uhlisko, Skaly, Hložie, Kobzovská, Dubníček, Padelky nad štepnicami, Pod kamennou bránou, Gajec, Predné hony, Chmelnice, Chríby, Nad čerešňovou, Kamenec, Hory, Za kamenným briežkom, Kruhy, Dubový vrch, Jasenová, Horné záhumnie, Dolina, Močiare, Bukovina, Háj, Zahôrčie, Háj lesa a zrubiská, Mršiny, Bukovinky, Predlazie a Štvrte, Liborča, Bukovina za vrchom, Pažite, Pod Máňovou, Nivy, Pod Strážou, Hloty, Bukoviny

Miesto, Biele Karpaty:, 17 z 17

Stráne-Brezina, Kopanice, U dobrej studne, Stráne Hlboč, Turecký stôl, Ihličné, Noviny, Hrehorkové, Kopanice, Stavy-Príhlavie, Vypalené, Bojiská, Hvôzec, Kankové, Veliké, Diely pri červenej vŕbe, Poddúbrava, Široká lávka, Máňová, Stráň, Zadky, Hĺboč, Štepnica jarok a kňažské, Lánce, Sedlišky, Zádolinie, Zadné húšte, Ploštiny, Mohylka, Nad čerešňovú, Kraje bok vinohradov, Boky, Za prednou, Horný laz, Pobočné, Vavrikovec, Čechovka, Lány, Vápenica, Brusovec,Laz a Háj

Podobné, Biele Karpaty:

2222x turistika, 1529x miesto, 239x orientačný bod, 148x turistické informácie, 65x poľovnícky posed, 54x prístrešok, altánok, 46x strom, 36x chranený strom, 29x ohnisko, 18x studňa, 18x orientačná mapa, 14x miesto na piknik, 8x komín, 7x vodárenská veža, 6x atrakcia, 3x horáreň, 1x pamätník, bojisko, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Biele Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://biele-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.