Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Biele Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Biele Karpaty

Miesto v Biele Karpaty

V Biele Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Biele Karpaty:, 1 z 17

Zemianske Lieskové, Pod hájom, Žmovisko, Karaska, Lažteky, Na Chrástky, Dolné nižovsie, Stráničky, Dolné Chríby, Komárno, Záhumnie, Vyše dediny, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vrch Kopanice, Horenice, Uhložie, Luliakovci, Hamala, Krátke, Sieklik, Drdakovský, Drdákovci, Šrajbrové, Polônka, Holcové, Ondričkov, Ondríčkovci, Černáček, Od rieky, Biele Hliny, Blatná, Kolonky, Predlužie, Kopánky, Pod Šípek, Sedlište, Kopce, Dráhy, Nad dubom, Zástepie, Na medzi, Dolina, Kráčina, Háj, Príhlavie, Močiarnice, Otoček, Kopišovci, Na chodníku, Horenice, Malejov, Dolné Záhumnie, Martišovci, Zamurie, U Hankov, Mešťáci, Kolesová, Na kopaniciach, Stehlíkovci, Repáci

Miesto, Biele Karpaty:, 2 z 17

Dúbravy, Vŕšok, Prieloh, Chupáčová kopanica, Diaková, Plevovci, Diačka, Lenisko, Čičáci, Medziplotie, Matikovec, Podkeblie, Slatina, Za Váhom, Pod Keblie, Medzihorie, Pod Keblie, Pod Čerčazou, Bobovec, Za mlynie, Zelnice, Kúty, Nad hôrkou, Medziriečie, Maríkovec, Horný Koniec, Dolný koniec, Hloboč, Jubilejný les, Pod Okočovcom, Srnie, Kocka, Horné štrky, Hujovec, Tučkovci, Nad mlyn, Za majerom, Formanec, Galkovci, Marmanovci, Cingeľovec, Nivka, Námestie Gen. Jurecha, Dohňance, Predná Lazúra, Lazce, Miškovci, Zásečie, Hornáčkovci, Za Kulhánkom, Zelnica, Lazy pri Dolnej stráni, Ježovci, Do vrát, Močkovce, U Leškov, Gurínovce, Košútovec, Laziská nad cintorínom, Záhumnie pod Lazmi

Miesto, Biele Karpaty:, 3 z 17

U Pagáčov, Valenčíkovci, Za studňov pri majeri, Pri Tehelni, U Klačkov, Vrzavka, Hrady a Lazište, U Haruštiakov, Mihalové kúty, Políky, Hrnčiarova, Lazište, Pod kostolom, Lazy, Močiare, Solisko, U Ličkov, Rubaninskovci, Behrovce, U Koníkov, Kút, Miscovci, Kacici, Rúbanisko, Jezovci, Hlohovce, Bednari, Podnadhumnie, Cuckraj, Pri kríži, Za breh, Rieky, Dlhé diely, Súš, Dolný Koniec, Vrchovina, Pred háj, Kopec, Pri mlyne, V ohrádke, Lipiny, Nad Jurákom - Záružie, Janov laz, Na Dolinách, Na kopcoch, Kráčiny a Červenky, Úvesy a Kališča, Proti Stráňam, Cerovina, Nové hory a lieštiny, Kamenec a za Kamencom, Oskorušské predné diely, Diely oskorušské a roľa Lúky, Rúbanice, Pod Jurákom, Lagiň za Hájom, Lysina, Nivky pod vinohradmi, Hlboké a pod Stražišťom, Diely za humnami k vinohradom

Miesto, Biele Karpaty:, 4 z 17

Pred Kamencom, Medzi potokmi, Strážište, Priedolie a Stráne, Tlstá hora, Pol hona, Lúky zbytky, Nad stokom, Pod Miklovkou, Biedová, Hrčnov, Na Háji, Pod kopcom, Hrčov, Sýkorová hať, Zbehová, Martáková skala, Malé Lieskové, Rešetárovec, Na jamách, Chvatávka, Zbojište, Nad tehelňou, Spálovice, Pod Slačou, Pod Vráblovkou nad Salašom, Lovichovec, Belánová, Priečne, Sedlište, Pod Kolkovým, Horné kamienky, Mizovky, Stankové, Hlobina, Haršovka, Pod kamienky, V Krúze, Donkové-Klukovaté, Bocháčová, Bošáčka, Sombové, Bradlo, Lojková, Háje nad šášovské, Pod Lysicou, Drinov, Landrovec, Pod Jarolinkou, Za Lovichovcom, Lúky šášovské, Za Daričkou, Bazíanka, Kúty, Za Kamencom na Zaroslej, Dolné kopanice, Dlhá, Diely za dedinou, Skalica, Jurákovce

Miesto, Biele Karpaty:, 5 z 17

Žlaby, Nad hradskou, Háje, Hradište, Rudiny, Mariašová, Niva, Jarolinka, Oskorušský les, Melčekovice, Kraj hája, Rogoňovská, Škrináriky, Na dúbravách, Nižovce, Červené, Boky, Viechy, Pod palenicou, Lazy, Pod Jarošovou, Pod Belánovou, Pod hrádkami, Vrášky, Pálenice, Za Tomaštie, Stará, Chrasť, Pod chmelincom, Pod Budišovou, Podskalie, Dolinky, Prístačove, Za Lazy, Nožnice, Hlubočie, Kolárová, Blážová, Pod Dubovou, Pod Brezovou, Hrabiny, Lysá, Dúbravy, Jamy, Diel, Babky, Záhrady, Zabrezie, Ostrý vrch, Dráhy, Pieskovište, Hlavienky a Dlhé nivy, Tuchnica, Solniská, Nad humnami, Vypálené, Nad Okrúhlou, Nad Tuchnicou, Dubičie, Rudinský háj

Miesto, Biele Karpaty:, 6 z 17

Kržel, Brehy, Bánovček, Dolina, Ubočie, Sípkové, Za Sípkovým, Máníová hora, Na lazy, Jarcová, Lojkové, Pasterec, Rúbane, Bučina, Široký diel, Mažiarová, Pažitné, Pod Lysou, Jarošová, Kršlisko, Pavlikovec, Na Baráku, Vyšovsie, Nad jamou, Za zámkom, Skalka, Dráhy, Pod záhrady, Kanada, Nádavky, Hliník, Gáliková, Kopanica, Uhlisko, Pod Suchou, Vršky, Na Dlhej, Pod Starou, Na Babinom, Vranová, Pod Pastercom, Močiarnice, Nad zbojníckych, Na hrobli, Ďuriakove, Strieborná, Okrúhla, Prípor nad Kolárovou, Chrenovisko, Podevratie, Chodníky, Volnovská, Horné medzihorie, Zápolanie, Háj, Skala, Do Martinovca, Rozsypanice, Chmelinec, Kalamenky

Miesto, Biele Karpaty:, 7 z 17

Kozinové, Hanáková, Horný vŕšok, Polonka, Chalupiská, Jamy, Za Suchým, Dolukončie, Dolný vŕšok, Nad potokmi, Rázove, Packovka, Polieščie, Kozinovský, Vrchy, Niva, Gábikovec, Krížkovec, Jama, Šimarovec, Háj, Laz, Poľana, Podsedlie, Lazček, Pod Kvolím, Dlhý Hon, Červená, Lieskov ker, Schreibrové, Drienovka, Slivoňová, Prúdy, Veľký Hon, Nad Hynkály, Mosálovec, Sigoť, Veľké Dráhy, Pod Skalu, Chrástky, Grúnik, Pod Kvolím, Nad úvozom, Dúbravka, Rajské, Mičovec- Minárovec, Haškové, Predsigotie, Dolné záhumnie, Močiare, Kráľové, Široké horekončie, Krátke, Kopanice, Hríb, Podvážska, Skaly, Nad Hynkalovcami, Javorové - Kršel, Starý potok

Miesto, Biele Karpaty:, 8 z 17

Podbačie, Stará, Dlhý prúd, Dehetník, Kanúr, Horný prúd, Divinec, Jakušové, Volavce, Dolné Morávky, Bukovina, Hôrka, Stankova dolina, Na Poprade, Pod skalkou, Močiar, Priehlavie a Dlhé nivy, Na lazy, Lazy, Bohunské a lipové pole, Dubový diel a Nadzemie, Strošov, Zábreh, Háje, Kardoška, Černoška, Dúbravy, Cenová, Hliníky, Kamenné, Pod Súvozom, Tlačková, Chrapková, Vrchy, Na Lazoch, Zubré pole, Pod Kopánkami, Šupica, Zaslatinie, Úboč, Za Ivanišovcami, Horevažie, Pod močidlami, Citárovská, Rizne, Podhorčie, Pod Brehy, Na Torových lúkach, Háj, Nad Tuchynicu, Polome, Košová, Havranová, Prúdy, Kúty, Zámostie, Orlové, Pod horou, Hlboké, Kozinec

Miesto, Biele Karpaty:, 9 z 17

Medzi potôčky, Nový prúd, Pod Stráne, Polík, Marinkovec, Dolné zaháje, Pod bukovým, Sanie, Plánčie, Slatiny, BRADLO, Nivy, Čičurinec, Bukovina, Močiare, Pod súvozie, Pod Stráňami, Makytie, Niva, Zásadie, Lazy, Vršatské bradlá, Zádedová, Horopotočie, Na Brodky, Galovec, Zájelšie a Lysiny, Horné Morávky, Na zámostie, Slepá hora, Panské, Kozľacie, Javorové, Na nedvorci a Zápotočie, Paseky, Brezina, Hôrky, Luh, Horné záhumnie, Kondálové, Žihľavná, Čiapkové, Horné lány, Na dubovom, Kopanice, Pastierská, Hore koncom, Záhumnie, Drapy, Sihoť, Pod Hájom, Šipka, Drapy, Šupica, Vargánky, Prieseky, Pohájčie, Hôrka, Hrabová, Polonská

Miesto, Biele Karpaty:, 10 z 17

Za kontraskou, Breznické, Kamenná hôrka, Pri Urbánke, Jezerce, Tlstá hora, Kútik, Dedová, Okresinská, Pavčov, Na jamách, Jasenová, Na Pupačke, Polčicové, Nad mlynom, Hliníky, Hlavy, Horný Vyšovec, Hajnušová, Čupec, Pri Kopišovom, Dielnice, Černatina, Slatiny, Podhradské, Nadpolie, Na Bartošech, V hlbokom, Pleváčkovo, Brezová, Háj, Raplovec, Habánske kopanice, Dlhá, Brezovka, Nad Nivy, Na kopaniciach proti háju, Niva, Pod Hrabovkou, Lamačková, Role Podstodoly, Lány, Martinovec, Dubník, Za Krasínom, Pod hradiskom, Pliešky, Huboč, Pod Drieňovou, Kremienky, Podlúčie, Paseky, Dubičie, Ševova kopanica, Nivka, Nad izbyskom, Tlstá hora, Na Lánoch, Dolné Vršovce, Role pod Raplovcom pod cestou

Miesto, Biele Karpaty:, 11 z 17

Komárové, Pod Súhradou, Uhlište, Kamenné, Malé hlboké, Za Jamami, Nad dedinou, Ohrada, Farská hora, Hlody, Malý Latovec, Jamy, Pod vŕšky, Role pod Raplovcom nad cestou, Niestora, Potoky, Diely, Trstence, Na doline, Zelenice nad jamou, Kamenný vŕšok, Pod Černatinou, Organistova hora, U Gabrhelov, Hančová, Kobulie, Role Nadizby, Pod krasínom, Hrušovec, Dlhé Diely, Sedličná, Brezníky, Slače, Hrabníky, Kotol, Na potokoch, Malý Ďurakovec, Pred Niestorou, Hrubý Ďurakovec, Tíšinka, Čičova dúbrava, Role Podizby, Nad zlodejskou cestou, Rovne, Svorkovo, Holáčová, Prostredný háj, Pažiť u Bránky, Zadný Michalovec, Čičáková kopanica, Na dieloch, Pod Vrchy, Pod hájikom, Prostredný grúň, Pod lipinou, U Bránky, Pred Hlbokým, Za Kamienkou, Drieňová, Hony

Miesto, Biele Karpaty:, 12 z 17

Horné diely, Záhôrčie-Zbytky, Palačovec, Doliny, Nadhumnie, Dolné záhumnie, Za stodolou, Laz, Inovec, Od Medného, Horné červenice, Stráne-Hĺboč, Predné Nivy, Zadné Nivy, Porubisko, Lúčky-Hrbáčovec, Biely vŕšok, Predný Michalovec, Hrehorovské, Záhôrčie, Červená hôrka, Podielie, Pod močiare, Valaské, Závlačie, Medzi stráne, Starý háj, Gašpárky, Dalčovce, Drozdovec, Predná a zadná dúbrava, Horeriečie, Kopanica, Malé Stráne, Základnica, Vaníkova, Liborča, Kováčovec, Záhorčie-Zbytky, Prašivec, Urbanovec, Lipy a Suché lieštie, Dolniacke hôrky, Prostredné červenice, Horné Záhumnie, Hladovec, Jama, Dubníček, Marmanove brehy, Dúbrava, Nadlazie, Na Lúčkach, Breh, Poddúbravie, Paprudná, Pod močiarmi, Betišech-Stodôlky, Potok, Široká lávka, Pod Stráne

Miesto, Biele Karpaty:, 13 z 17

Závršie, Nad ovčiarňou, Závratie, Dolné červenice, Dlhé hony, Šešové, Pod Vysokú, Stavy, Sokolová, Pažírovec, Vápenica, Drappa, Podevratie, Kraskov, Studne, Podcestie, Lužie, Bukovina za vrchom, Zadné hony, Mohylka, Ježech brehy, Veľké závršie, Suchá dolina, Žľabina, Za prednou, Za skalou, Na krivinách, Štepnice, Zádolinie, Meravské, Dúbravka, Brezové, Dolúčie, Skalice, Nad čerešňovú, Dubník, Okočovec, Lázček, Ihličné, Stráne Hlboč, Štepnica, Pod Dielcom, Pažiť, Pastierske, Diel, Hrby, Baloková, Pod kamennou bránou, Somárová, Medzijarčie, Chríby, Chrast, Za žrnoviskom, Zadné húšte, Za skalou, Mukinské-Černákovec, Záhrada, Za Hôrkou, Babinec, Vlčnovec

Miesto, Biele Karpaty:, 14 z 17

Veliké, Valientovské, Jama, Ruban, Nadcestie, Kubišovec, Poddúbrava, Pod mokrou skalou, Kút-Kurtovec, Na prednej, Hložie, Kobulinec, Slivník, Zahôrčie, Kebla za Bukovinou, Starý háj, Skalice, Dolný laz, Prielohy, Záhumnie, Nad vlaským, Stavy-Príhlavie, Frankovské, Pod Matejom, Medzi cestami, Pod Bečkovým, Chríby, Červená cesta, Pod Piatrikovci, Nad čerešňovou, Stráža, Kruhovica, Teplice, Mladý háj, Hĺboč, Kruhy, Podjamie, Mršiny, Matejovská, Príhlavie, Kopanice, Široké, Horné záhumnie, Predné hony, Príhlavie, Predná Bukovina, Žľaby, Krivina-Rokytie, Holička, Nivky, Za Bukovinou, Stráne, Zámkový vršok, Lázky, Za kamenným briežkom, Pod skalou, Rieky, Močiary, Na Krivinách, Kopanica

Miesto, Biele Karpaty:, 15 z 17

Hôrky, Dolina, Urbárska hora, Kankové, Zadky, Vlkovec, Smrečie, Mestecká skala, Chmeľnica, Lázok, Nivy, Záhumienské, Jastrabie, Dubičie, Za Kraskovom, Lúka, Na lazy, Stráne-Brezina, Kamenčan, Ivovec, Dlhé diely, Čertové, Za Stánim, Diely, Pobočné, Pod majerom, Ostrá hora, Pod hájom, Čechovka, Šemenica, Sviniarka, Bukovina, Jasenová, Šalenovec, Máňová, Brehy, Dolina a Kňazové, Uhlisko, Richtárska, Podviažie, Kopanice, Javorky, Potôčky, Behance, Podnáklie, Stavné, Bukovina, Výšky, Hloty, Jastrabské, Vrch, Bukovinky, Hrušov, Nad Sedlišky, Kopanice, Malé závršie, Pod žľabky, Skaly, Pod zábrehy, Rúbane, Kražiny

Miesto, Biele Karpaty:, 16 z 17

Sedlíšky, Kopanica, Kopanica, Lány, Pod Máňovou, Močiare, Žilovské, Hvôzec, Kalužová, Jedlovce, Sychrov, Vysoká, Vierovec, Vypalené, Kumasov vrch, Na kohútovej, Háj, Penčáková, Hoštátna, Za skalou, Hošová, Kamenie, Skala, Ježove Lazy, Verešová, Potoky, Baranová, Prieloh, Brezová, Krželnice, Oriešok, Zákračinie k jarkom, Slížový lán, Bukovinka, Škalákovec, Kremenica, Jamky, Hrehorkové, Beňove lesy, Okruhlá, Boky, Rúbanice, Zadná Bukovina, U dobrej studne, Bukoviny, Budové, Šlahorová, Dolné Bôrie, Slávnica, Bojiská, Lány, Podskalie, Salašky, Damachová, Hrabovec, Stanová, Lipovec, Vŕšky, Jamy, Jelenec

Miesto, Biele Karpaty:, 17 z 17

Dlhé, Do strán, Kopánky, Pod boky, Čerešňová, Drieňová, Rúbanica, Predlazie, Drienková, Kopanice, Družstevná hora, Kľúčovec, Lazy, Pod močiare, Košiare, Údolie, Za Rúbanicou, Kopanica, Lazy, Starovská, Lúčky, Losky, Predlazie a Štvrte, Príkra a Bukovina, Rúbanice, Močiare, Skalianovec, Kusá, Okolo Chodúrovho lazu, Pažite, Kopanice, Haluzické kopanice, Beňové, Podzádolinie, Zásadnie, Krškovce, Sedlišky, Chríb, Pod Strážou, Osičník

Podobné, Biele Karpaty:

2219x turistika, 1528x miesto, 232x orientačný bod, 146x turistické informácie, 64x poľovnícky posed, 52x prístrešok, altánok, 46x strom, 36x chranený strom, 29x ohnisko, 18x atrakcia, 18x studňa, 17x orientačná mapa, 14x miesto na piknik, 8x komín, 6x vodárenská veža, 3x horáreň, 1x pamätník, bojisko, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Biele Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://biele-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.